Památky a stavby v Kutné Hoře a okolí

Chrám sv. Barbory

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury je právem zapsané na seznamu památek UNESCO. Chrám založený v roce 1388 byl z velké části zbudován pod patronací horníků a měl představovat moc a význam horního města.

Kostnice

Kostnice v Kutné, Hoře

Unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Kutné Hoře – Sedlci je vyzdobena výhradně lidskými kostmi. Tato netradiční památka poutá svou nevšedností velký zájem turistů a návštěvnost kaple se tak každým rokem zvyšuje.

Kaple Božího těla

Kaple Božího těla v Kutné Hoře

Tato pozoruhodná gotická stavba vznikla těsně před začátek budování chrámu sv. Barbory. Byla založena členy bratrstva Božího těla ve snaze vytvořit hřbitovní kapli s kostnicí a přilehlým hřbitovem, který v té době v Kutné Hoře citelně scházel.

Vlašský dvůr

Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci nejen města Kutné Hory, ale celého českého státu. Jeho založení na konci 13. století bylo spjato s potřebou bezpečného uložení a zpracování vytěžené stříbrné rudy z kutnohorských dolů.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

Turisty nedoceněná unikátní katedrála Nanebevzetí Panny Marie je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách, který byl založen v roce 1142. Od roku 1995 je katedrála zapsána na seznamu památek UNESCO.

Kostel sv. Jakuba

Arciděkanský kostel byl postaven v raně gotickém slohu v první polovině 14. stol a je nejstarším farním kostelem v Kutné Hoře. Stavba byla zahájena kolem roku 1330, za vlády Jana Lucemburského. Inventář kostela je pozdně gotický, renesanční i barokní.

Kostel Panny Marie Na Náměti

Kostel Panny Marie Na Náměti, zvaný také Matky Boží stojí na prostranství Na Náměti v historickém centru Kutné Hory, ačkoli původně byl stavěn ještě mimo rámec městského opevnění a byl zamýšlen zejména jako kostel hřbitovní.