Legenda o vzniku Kutné Hory

Legenda o vzniku Kutné Hory praví, že v místech dnešního rušného města býval hluboký les. Mladý mnich jménem Antoň z nedalekého kláštera v Sedlci si vyšel roku 1237 na procházku do lesa. Unaven dlouhou chůzí usnul v mechovém mlází, a když procitl, uviděl před sebou tří stříbrné pruty. Antoň poklekl a začal děkovat Bohu, že nalezl tak vzácný dar přírody.

Jak vznikl název Kutná Hora?

Mnich na místě nálezu nechal svou mnišskou kápi (kutnu), aby lépe našel to vzácné místo a utíkal do kláštera oznámit tu novinu opatovi. Zpráva o objevení stříbrného naleziště se začala šířit a lidé přicházeli na místo a začaly stavět první hliněné domky. Osada, která poté vznikla, dostala jméno podle Antoňovy kutny – Kutná Hora.