Prohlídka Kutné Hory a historických památek

Ať už vyrazíte na prohlídku Kutné Hory sami či s profesionálním průvodcem, čeká na Vás úžasný zážitek. Pokud si město chcete opravdu prohlédnout, rezervujte si na prohlídku celý den, ideálně dva dny, neboť historických památek a míst, které stojí za Vaší pozornost, je v Kutné Hoře opravdu hodně.

Chrám svaté Barbory a Jezuitská kolej

Naši procházku začneme u velkolepé stavby zapsané na seznamu UNESCO – Chrámu svaté Barbory, která se majestátně tyčí nad městem Kutná Hora. Hned vedle Chrámu svaté Barbory můžeme navštívit bývalou hřbitovní kapli s kostnicí – kapli Božího těla, z jejíž terasy je nádherný pohled do údolí říčky Vrchlice. Barborskou ulicí podél Jezuitské koleje, dnes Galerií Středočeského kraje, druhou největší obrazárnou v České republice, se vydáme směrem do města. Podél celé budovy Jezuitské koleje můžeme spatřit barokní sousoší, kutnohorskou obdobu pražského Karlova mostu.

Muzeum stříbra, Hrádek a okolí

Na konci budovy Jezuitské koleje můžeme pokračovat Barborskou ulicí směrem k Českému muzeu stříbra tzv. Hrádku nebo zahnout doleva a přes Smíškovou ulici a následně přes náměstí Národního odboje dojít na místo bývalého Obilného trhu – dnes Rejskova náměstí. Zde si prohlédneme Kamennou kašnu, nejkrásnější památku pozdně gotické užitkové architektury, která tvořila dominantní střed prostoru lemovaného gotickými fasádami okolních domů.

Kostel Svatého Jana Nepomuckého a Morový sloup

Naproti Kamenné kašně v Husově ulici se nachází kostel svatého Jana Nepomuckého navržený slavným K. I. Dientzenhoferem. Lierovou a poté Radnickou ulicí se dostaneme ke Kamennému domu, významné památce evropské pozdně gotické architektury. Dále pokračujeme do Šultysovy ulice, kde se k nebi tyčí Morový sloup jako poděkování Bohu za odvrácení moru. V okolí Morového sloupu se nachází několik významných historických domů dříve vlastněných místními bohatými měšťany. Nejzajímavější je Šultysův dům č. p. 173, též zvaný U Mramorů.

Kudy dál od Morového sloupu?

Od Morového sloupu se vydáme Vysokokostelskou ulicí zpět do Barborské ulice až k Českému muzeu stříbra – Hrádku. Malebnou uličkou zvanou Ruthardka opředenou místní pověstí o Rozině se dostaneme k nejstaršímu farnímu kostelu v Kutné Hoře – Kostelu svatého Jakuba. Odsud je to jen krůček do bývalé královské mincovny – Vlašského dvoru. Milovníci umění zde mohou navštívit i městkou galerii Felixe Jeneweina, a pokud se nebojíte, pak právě pro Vás je ideální expozice „Odhalení tajemné tváře Kutné Hory“.

Kostel Matky Boží

Z Vlašského dvora vyrazíme dolů přes Havlíčkovo náměstí, Roháčovu a poté Brandlovu ulicí až ke kostelu Matky Boží Na Náměti, kde je pochován známý malíř Petr Brandl. Než se vydáme na druhou stranu města, můžeme se posílit dobrým jídlem v nedaleké středověké krčmě U Kata, kde se můžete také ubytovat. Do městské části Sedlec je to z centra Kutné Hory více jak 2 km, proto doporučujeme použít nějaký dopravní prostředek.

Okolí Kutné Hory – Sedlec

V Sedlci nás čeká nejznámější a poslední roky nejnavštěvovanější kutnohorská památka – Kostnice. Zámeckou ulicí se dostaneme k další z památek zapsaných na seznamu UNESCO, unikátní katedrále Nanebevzetí Panny Marie, konventnímu chrámu bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách – Sedleckého kláštera. Tímto končí naše virtuální procházka po nejzajímavějších kutnohorských památkách. A ta Vaše může začít. Přejeme šťastnou cestu a příjemně prožité chvíle.